Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 12.04.2024 kello 23:22

Maastopalokausi pahimmillaan: mitä ja missä saa polttaa

  • 02.05.2008 kello 19:30
  • Kirjoittaja:
  • Katselukertoja 4,671
Uutiset Maastopaloista valtaosa syttyy ihmisen omasta toiminnasta johtuvista syistä.On syytä muistuttaa mitä ja mikä on luvallista,kun tulta käsitellään maastossa. Ehdoton peruslähtökohta on:
Avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen. (pelastuslaki 24 §).

Kulottaminen ja puutarhajätteiden poltto on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa.

On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään.

Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset voimassa.Sen voi tehdä esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen kotisivuilta www.fmi.fi, yleisistä säätiedotuksista tai Teksti-TVstä..

Puutarhajätteiden polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 24 §).

Kulottamisen tai risujen, oksien, lehtien jne. polton on oltava niin vähäistä, ettei se häiritse ketään eikä siitä aiheudu turhia soittoja hätäkeskuksiin.

Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot, jne.). Hänen on myös huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.

Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista.

Kuntien ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset
Varsinaisten jätteiden polttaminen on kielletty ilman lakisääteistä ympäristölupaa.

Roskien risujen, heinien, lehtien, puutarhajätteiden yms. polttaminen tai kulottaminen on kokonaan kielletty asemakaava-alueilla eli kaikissa taajamissa,muilla taajaan asutuilla alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä.

Kiinteistöllä saa lämmityksen yhteydessä tulisijassa muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa käsittelemätöntä jätepuuta, risuja, oksia tai käpyjä ja vähäisiä määriä kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia tai kartonkia.

Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia, lehtiä tai puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa naapureille eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa.
Vähäisenä määränä voidaan pitää luokkaa 1 kottikärryllinen risuja, traktorin peräkärryllinen oksia kerralla kokkona ei enää ole "vähäistä" polttamista.

Jos vaikka edes näitä muisteltaisiin silloin tällöin,niin kaikilla olisi hoikan helpompaa, ja maastopalotilastot eivät olisi niin synkkiä varsinkin viikonloppujen jäljiltä.