Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 13.04.2024 kello 00:58

Rescue.fi

Löydätkö virheen???


Status: offline

esanahka

Forum User
Amattilainen
Registered: 02/06/04
Posts: 406
Löydätkö virheen???

VPK (vapaaehtoinen palokunta)maksaa jäsenilleen hälytykseen ja jopa harjoituksiin osallistumisesta palkkaa.
Kaupparekisterissä yhtiömuotona AYH ( aatteellinen yhdistys)

Löysitkö virheen?
Helpotetaan hieman tehtävää muutamalla vihjeellä.


Aatteellinen yhdistys

Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (siis tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jäsenille). Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, jos tästä on määräys yhdistyksen säännöissä tai jos se muuten välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jos sitä on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Esim. urheiluseura, poliittinen puolue, ammattiliitto, partiojärjestö. (lähdesivu: http://www.stat.fi/meta/kas/aatteellinen_yh.html)


Vaikka yhdistyksen säännöissä olisi merkintä elinkeinon harjoittamisesta niin tällöin kannattaa ottaa huomioon
alla oleva määritelmä verottajan suunnasta


Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit
Arviointi tulojen luonteesta on aina tehtävä tapauskohtaisesti. Yleishyödyllisen yhteisön
elinkeinotoiminnan harjoittamista arvioidaan aina vain tämän nimenomaisen toiminnan
kannalta. Etenkin seuraavia kriteerejä käytetään arvioitaessa sitä, onko kyse yhteisön elinkeinotoiminnasta
(kysymyksessä on esimerkkiluettelo):
- vieraan pääoman käyttö
- sitoutuneen pääoman suuri määrä
- toimintaan palkattu henkilökunta
- ansiotarkoitus / voiton tavoittelu
- toiminnan laajuus / suuri liikevaihto
- toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus
- käyvän markkinahinnan käyttäminen
- toimiminen kilpailuolosuhteissa
- toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin

Jos yhteisö harjoittaa toimintaansa palkatulla henkilökunnalla, kattamalla toiminnasta aiheutuneet
kulut suoritteiden myynnistä kertyvillä tuotoilla ja tarjoamalla vastaavia tuotteita
tai palveluita kuin samoilla markkinoilla toimivat elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset,
kysymys on yhteisön yritysmuodosta riippumatta lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnasta.
Päinvastaiset seikat puhuvat sen puolesta, että toiminta ei ole yhteisön elinkeinotoimintaa.
Lieventävänä seikkana voidaan pitää myös yhteiskunnalta saatavaa tukea edellyttäen,
ettei tukea ole saatu elinkeinotoimintaa varten. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttymistä
arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kokonaisolosuhteet huomioon ottaen.
(lähdesivu: http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=5478;298999)


Jokainen varmaakin löysi virheen.
No ministereilläkin on omat määritelmät asetetuista asetuksista.
Sanonta kuuluu että "lait on tehty rikottaviksi".
Fysiikan lakeja onkin jo hieman hankalempi kiertää.

Mutta ei muuta kun leuka kiinni rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.

Sääli on ilmaista. Halveksunta pitää ansaita!!
 Quote

Status: offline

kuli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 07/31/05
Posts: 232
Quote by: esanahka

Löydätkö virheen???

VPK (vapaaehtoinen palokunta)maksaa jäsenilleen hälytykseen ja jopa harjoituksiin osallistumisesta palkkaa.
Kaupparekisterissä yhtiömuotona AYH ( aatteellinen yhdistys)

Löysitkö virheen?
Helpotetaan hieman tehtävää muutamalla vihjeellä.


Aatteellinen yhdistys

Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (siis tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jäsenille). Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, jos tästä on määräys yhdistyksen säännöissä tai jos se muuten välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jos sitä on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Esim. urheiluseura, poliittinen puolue, ammattiliitto, partiojärjestö. (lähdesivu: http://www.stat.fi/meta/kas/aatteellinen_yh.html)
Ainakin muutama vuosi sitten PRH:lla oli erittäin tiukka linja siitä, millaista elinkeinotoiminnan kaltaista toimintaa yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa. Eräänä ehdottomasti kiellettynä esimerkkinä mainittiin rakennusmestariyhdistyksen tarjoama maksullinen rakennusneuvonta. Käytännössä hänen sääntömuutosseulastaan ei olisi mennyt läpi juuri mikään sellainen taloudellinen säännöllinen toiminta, jossa on tai voi olla kilpailua tai jolla on yhdistykselle jonkinlaista taloudellista merkitystä. Todennäköisesti sama juristi olisi kysyttäessä todennut myös, että aatteellisena yhdistyksenä toimiva palokunta ei voi ottaa maksua suorittamistaan työtehtävistä. Asia ei tässä vaiheessa koskenut minua, joten en ymmärtänyt asiaa kysyä.

Sattuneesta syystä olen sitä mieltä, että vapaapalokunnan yhteisömuodoksi kannattaa vakavasti harkita osuuskuntaa tai jopa osakeyhtiötä, jos toiminta on oikeasti laajamittaista. Eipähän tarvitse miettiä, josko jonakin päivänä joku nihilisti virkamies tai kateellinen kansalainen saa päähänsä ryhtyä ikäväksi. Olisi varsin ikävää maksaa monen vuoden liikevaihto valtiolle rikoshyötynä.
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Keski-Uudenmaan veroviraston kanssa asian läpi käyneenä voin vahvistaa asian;

VPK-yhdistyksemme maksoi veroja v 2005 perinteisistä palokunnan työtehtävistä syntyneistä tuloista, joita ei onneksi paljon synny.Vähäiseksi verottomaksi talkootoiminnaksi ei verottajan mukaan katsottu mm. palokunnan tyypillistä työtehtävää eli puunkaatoa,joka heidän mukaansa luokitellaan ammattitaitoa vaativaksi työtehtäväksi,ja jossa voi kilpailla yleisillä markkinoilla.

Näistä tehtävistä syntynyttä ja tulokseen jäänyttä muutamaa satasta verotettiin palokunnan ansiotulona.
Tuolla perusteissa oleva toiminnan laajuus/suuri liikevaihto ei omassa tapauksessamme ollut todellakaan suuri, koko vuoden liikevaihto oli alle 5000 euroa mutta se silti täytti verotettavan tulon kriteerit kun tulosta jäi muutama satanen.
Selvyyden vuoksi palokunnan tuloksesta on erotettava avustuksina saatu summa ,jolloin tulee eritellä paljonko vuodessa tulee sopimuskorvauksia/toiminta-avustuksia ja paljonko muita tuloja.Avustuksista mahdollisesti käyttämättä jäänyt summa ei ole verotettavaa tuloa.

Vähäistä toimintaa ovat verottajan mukaan vain sellaiset toiminnot kuten pienimuotoiset myyjäiset yms. jotka eivät saa sisältää ammattimaista riskiä, eivät saa olla säännöllisiä eikä erityisesti niitä varten saa hankkia tarvikkeita tai kalustoa.
Näin esimerkiksi siirtolavan,pumppukaluston, tai henkilönostimen vuokraaminen työtehtävää varten ei ole talkootoimintaa, vaan työ muuttuu heti ammattimaiseksi liikkeenharjoittamiseksi,jossa otetaan taloudellinen riski.
Lisäksi säännöllisyys on erittäin tarkassa seurannassa;jos käy muutamalla uima-altaan täytöllä kesässä,ei homma vielä ole ammattimaista,mutta jos käy rakennustyömaalla joka päivä tai usean viikon ajan veden ajossa,muuttuu homma heti säännölliseksi liiketoiminnaksi.

Tästä on meillä oikea todellinen verottajan päätös paperilla.

Kirjanpitomme ammattikirjanpitäjälle siirtäneenä voin todeta ,että hän on tienannut oman muutaman satasen vuosipalkkionsa takaisin helposti,suosittelen lämpimästi teettämään kaiken yhdistyksen maksuliikenteen kuten laskujen maksun,laskutuksen,veroilmoitukset,kirjanpidon,yms. jonkin ammattimaisen tilitoimiston
kautta.

Yhteisöveroprosentti on 26% ja mahdollisista pääomatuloista maksettava vero on 28 %.
Onnea voittajille,älkää vahingossakaan tehkö plussaa edes sentin vertaa.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

kuli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 07/31/05
Posts: 232
Quote by: Darth+VaderOnnea voittajille,älkää vahingossakaan tehkö plussaa edes sentin vertaa.Tästä olen osittain eri mieltä. Verojen maksaminen ei tietenkään ole itsetarkoitus, mutta aika harva menestyvä yrittäjä kieltäytyy tuottoisasta bisneksestä sen vuoksi syntyvästä voitosta joutuisi maksamaan veroa. Tienatusta tonnista sentään jää jäljelle yli seitsemän sataa.

Jos asiakkaana on ALV-velvollinen ja palokuntakin on onnistunut hankkiutumaan ALV-velvolliseksi, niin em. tonniin tietenkin lisätään ALVia 220 €. Kun tuolla saadulla rahalla sitten ostetaan asemalle uusia leluja hintaan 1220 € (alv 22), niin yllättäen voidaan todeta, että sillä tonnilla (ALV 0), jonka paikallinen yrittäjä maksoi, palokunta osti yli tonnilla kamaa, eikä palokunnan tarvinnut tilittää verottajalle ALVia siitäkään keikasta.

Verottajan kanssa pärjääminen on minusta kaikkineenkin aika helppoa; siitä selviää aina rahalla, riittävällä rehellisyydellä ja asiansa osaavalla verosuunnittelijalla. Verottajaa suurempi periaatteellinen ongelma on yhdistyslain ja PRH:n nihkeä suhtautuminen yhdistykseen elinkeinonharjoittajana. Pidän todennäköisenä, että jos Suomen ensimmäistä yhdistyspohjaista palokuntaa oltaisiin vasta perustamassa, se ei saisi hyväksytettyä toimintansa tarkoitukseksi pyrkimystä päästä sopimuspalokunnaksi. Yhdistysnäkökulmasta lohdullista on se, että yhdistyslain puitteissa seuraamukset liian laajamittaisesta toiminnasta ovat lähinnä teoreettisia. Jos yhdistyksen toiminta on olennaisesti lain, hyvien tapojen tai yhdistyksen sääntöjen vastaista, voi yhdistyksen jäsen, syyttäjä tai sisäministeriö vaatia oikeudessa yhdistystä lakkautettavaksi. Kanteeen nostamista tuskin ihan helposti tapahtuu ja sittenkin on kyseenalaista, mitä tuomioistuin päättää. Kokonaan toinen juttu on maalaispalokuntien perinteinen varainhankinta, jossa kunnan vesijohdosta ilman lupaa otettu vesi kuljetetaan desinfioimattomassa säiliössä maksua vastaan ilman liikennelupaa tilallisen talousvesikaivoon. Tässä lajissa sankiot ovat selkeät ja tuntuvat. Kyse on vain siitä, tekeekö joku kateellinen tarvittavan ilmoituksen.

 Quote

Status: offline

Tiikeri Puinen

Forum User
Dirika
Registered: 05/14/05
Posts: 632
Location:Qsimaa
Quote by: kuliJos asiakkaana on ALV-velvollinen ja palokuntakin on onnistunut hankkiutumaan ALV-velvolliseksi, niin em. tonniin tietenkin lisätään ALVia 220 €. Kun tuolla saadulla rahalla sitten ostetaan asemalle uusia leluja hintaan 1220 € (alv 22), niin yllättäen voidaan todeta, että sillä tonnilla (ALV 0), jonka paikallinen yrittäjä maksoi, palokunta osti yli tonnilla kamaa, eikä palokunnan tarvinnut tilittää verottajalle ALVia siitäkään keikasta.Niin kunhan ostetaan tavaraa, josta tuo ALVi voidaan vähentää...haalarit ja muu palokalusto eivät sitä ole.

Nimim. Verottajalta saatu ohjausta.
"Mutta mitä tekee Volvo-hanskat kirjahyllyssä...?"
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Quote by: kuli


Sattuneesta syystä olen sitä mieltä, että vapaapalokunnan yhteisömuodoksi kannattaa vakavasti harkita osuuskuntaa tai jopa osakeyhtiötäIsä hallituksen puheenjohtajana ja poika toimitusjohtajana, vai miten se nyt menikään?
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

kuli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 07/31/05
Posts: 232
Quote by: Clint+Eastwood

Quote by: kuli


Sattuneesta syystä olen sitä mieltä, että vapaapalokunnan yhteisömuodoksi kannattaa vakavasti harkita osuuskuntaa tai jopa osakeyhtiötäIsä hallituksen puheenjohtajana ja poika toimitusjohtajana, vai miten se nyt menikään?On näitäkin nähty. Toimii, jos molemmilla on yhteinen sävel ja taitoa sekä halua tehdä hommansa kunnolla. Valitettavasti monella suurella isällä on epärealistinen näkemys oman pojan kyvyistä. Paras näkemäni suoritus sisäsiittoisuuden saralla on eräästä pienestä yhdistyksestä, jonka hallituksen ja 80 % jäsenistöstä muodostavat aviopari, näiden nuorin poika ja yksi täti heidän naapurista. Kirjanpidosta vastaa pariskunnan vanhimman pojan puoliso ja tilintarkastuksesta pariskunnan toiseksi vanhin poika. Tähän järjestelyyn sisältyy "lieviä" jääviysongelmia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että se on ongelmana paljon pienempi kuin se, että monen aatteellisen yhdistyksen jäsenen käytännössä toteutuvana aatteena on tehdä mahdollisimman vähän yhdistyksen eteen - ja sekin viime tipassa tai liian myöhään.
 Quote

Status: offline

kuli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 07/31/05
Posts: 232
Quote by: Tiikeri+Puinen

Quote by: kuliJos asiakkaana on ALV-velvollinen ja palokuntakin on onnistunut hankkiutumaan ALV-velvolliseksi, niin em. tonniin tietenkin lisätään ALVia 220 €. Kun tuolla saadulla rahalla sitten ostetaan asemalle uusia leluja hintaan 1220 € (alv 22), niin yllättäen voidaan todeta, että sillä tonnilla (ALV 0), jonka paikallinen yrittäjä maksoi, palokunta osti yli tonnilla kamaa, eikä palokunnan tarvinnut tilittää verottajalle ALVia siitäkään keikasta.Niin kunhan ostetaan tavaraa, josta tuo ALVi voidaan vähentää...haalarit ja muu palokalusto eivät sitä ole.

Nimim. Verottajalta saatu ohjausta.Perustuen mihin?
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Jos asiakkaana on ALV-velvollinen ja palokuntakin on onnistunut hankkiutumaan ALV-velvolliseksi, niin em. tonniin tietenkin lisätään ALVia 220 €. Kun tuolla saadulla rahalla sitten ostetaan asemalle uusia leluja hintaan 1220 € (alv 22), niin yllättäen voidaan todeta, että sillä tonnilla (ALV 0), jonka paikallinen yrittäjä maksoi, palokunta osti yli tonnilla kamaa, eikä palokunnan tarvinnut tilittää verottajalle ALVia siitäkään keikasta.


Juu,hakea voi velvolliseksi,mutta ei välttämättä pääse...
Kun toiminta on tosiaan vähäistä, ja yhdistryksen liikevaihto on alle tuon alv-rajan 8500,00(avustuksia ei siis otettu mukaan), ei hakemuksia saa läpi.Kokeiltu on sekin...

Tuo alv-tulkinta,jossa veroja ei saakaan hyväkseen,olisi kyllä mielenkiintoista tietää...
Selasin kovasti tulkintoja hakien:
http://www.vero.fi/default.asp?article=840&language=FIN
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Quote by: kuli


Pidän todennäköisenä, että jos Suomen ensimmäistä yhdistyspohjaista palokuntaa oltaisiin vasta perustamassa, se ei saisi hyväksytettyä toimintansa tarkoitukseksi pyrkimystä päästä sopimuspalokunnaksi.


Tästä päästäänkin seuraavaan horisontissa häämöttävään ongelmaan. Tällä hetkellä monen palokunnan ainoa tehtävä on toimia palveluntuottajana aluepelastuslaitokselle. Kuinka moni aluepelastuslaitos on kilpailuttanut palveluntuottajansa? Mitä tapahtuu kun ensimmäinen osakeyhtiö haluaa päästä apajille palokuntapisnekseen tarjoamalla veepeekoopalvelua laitokselle?
Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Quote by: *censored*n+Jeesus

Quote by: kuli


Pidän todennäköisenä, että jos Suomen ensimmäistä yhdistyspohjaista palokuntaa oltaisiin vasta perustamassa, se ei saisi hyväksytettyä toimintansa tarkoitukseksi pyrkimystä päästä sopimuspalokunnaksi.


Tästä päästäänkin seuraavaan horisontissa häämöttävään ongelmaan. Tällä hetkellä monen palokunnan ainoa tehtävä on toimia palveluntuottajana aluepelastuslaitokselle. Kuinka moni aluepelastuslaitos on kilpailuttanut palveluntuottajansa? Mitä tapahtuu kun ensimmäinen osakeyhtiö haluaa päästä apajille palokuntapisnekseen tarjoamalla veepeekoopalvelua laitokselle?Saako tuo osakeyhtiö laitokselta auton, aseman, kaluston, tuki- ja huolto-organisaation jne?

Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

leinoti

Forum User
Ministeri
Registered: 03/05/04
Posts: 1142
Quote by: kuli

Quote by: Tiikeri+Puinen

Quote by: kuliJos asiakkaana on ALV-velvollinen ja palokuntakin on onnistunut hankkiutumaan ALV-velvolliseksi, niin em. tonniin tietenkin lisätään ALVia 220 €. Kun tuolla saadulla rahalla sitten ostetaan asemalle uusia leluja hintaan 1220 € (alv 22), niin yllättäen voidaan todeta, että sillä tonnilla (ALV 0), jonka paikallinen yrittäjä maksoi, palokunta osti yli tonnilla kamaa, eikä palokunnan tarvinnut tilittää verottajalle ALVia siitäkään keikasta.Niin kunhan ostetaan tavaraa, josta tuo ALVi voidaan vähentää...haalarit ja muu palokalusto eivät sitä ole.

Nimim. Verottajalta saatu ohjausta.Perustuen mihin?Tässä suora lainaus palokuntaani koskevasta rekisteröimättä jättämisilmoituksesta, yrittäessämme hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.
Perustelut:
Toimintanne ei tapahdu arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitetuin tavoin liiketoiminnan muodossa.
Hakemuksen tarkoittama sopimuspalokuntana harjoitettu pelastuslain mukainen palokuntatoiminta ei ole sellaista taloudellista toimintaa, jota harjoitetaan mainitussa §:ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa.
Tämän johdosta yhdistyksenne, joka on tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, ei ole mahdollista tulla arvonlisäverolain 12 §:n nojalla hakemuksesta eli vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi ko. toiminnasta.
 Quote

Status: offline

kuli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 07/31/05
Posts: 232
Quote by: Darth+Vader


Juu,hakea voi velvolliseksi,mutta ei välttämättä pääse...
Kun toiminta on tosiaan vähäistä, ja yhdistryksen liikevaihto on alle tuon alv-rajan 8500,00(avustuksia ei siis otettu mukaan), ei hakemuksia saa läpi.Kokeiltu on sekin...Tarttee olla sen verran aktiivinen varainhankinnassa, että tuo 8500 ylittyy selkeästi ja joka vuosi. Tänäkin keväänä oli tarjolla yksi pari ukkoa pariksi kuukaudeksi 24/7 palovartiointi, josta olisi voinut laskuttaa kaupallisen hinnan, todennäköisesti ainakin 60 k€. Syystä tai toisesta sen sitten otti joku rahaa kipeämmin tarvitseva vartiointifirma, joka ei taatusti suostunut tekemään sitä noin halvalla.


Tuo alv-tulkinta,jossa veroja ei saakaan hyväkseen,olisi kyllä mielenkiintoista tietää...
Selasin kovasti tulkintoja hakien:
http://www.vero.fi/default.asp?article=840&language=FIN[/p]


Eräs näkökulma löytyy täältä sivulta 26.
Tavara tai palvelu on vähennykseen oikeuttavassa käytössä, kun sitä käytetään verollisessa liiketoiminnassa
Jos toiminta on järjestetty siten, että palokuntasopimuksen mukaan maksettava korvaus tulkitaan avustukseksi harrastustoimintaan, ei palokuntailu ole veronalaista liiketoimintaa. Ottaen huomioon sopimuskorvauksen laskentatavan, ei ole kovin kaukaa haettua pitää palokuntatoimintaa liiketoimintana. Varainhankinnan nyt joka tapauksessa luulisi olevan oppaassa tarkoitettua veronalaista liiketoimintaa, jos kerran mahdollisesta tuotosta joutuu maksamaan veroa. Hankittakoon siis varainhankinnalla saaduilla rahoilla välineitä varainhankintaan ja käytetään niitä satunnaisesti harrastustoimintaan, jos niistä sattuu siihen olemaan jotain hyötyä.


Jos palokunnan varainhankinnan tuotot alkavat olla sillä tasolla, että tuo ALVien kerääminen ja käyttäminen alkaa olla todellinen vaihtoehto ja verottaja ei suostu pitämään palokuntasopimuksen mukaista toimintaa liiketoimintana, niin minusta kannattaa vakavasti selvitellä, josko aatteellisen yhdistyksen sijasta joku toinen yhteisömuoto helpottaisi verottajan kanssa asiointia. Esimerkiksi osuuskunta ei vaadi kovin kummoisia taloudellisia panostuksia jäseniltään ja sen puitteissa voi tehdä voittoa niin paljon kuin sielu sietää. Osakeyhtiön minimipääoma on 2500 €, joten keskiverto palokuntalainen joutuisi ostamaan palokunnan osakkeita noin satasella. Se voi olla jollekulle liian korkea periaatteellinen kynnys, varsinkin kun joku varoissaan oleva homppeli voisi ottaa ja ostaa ehdottoman enemmistön koko palokunnasta ja vielä parista muustakin.
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Jos toiminta on järjestetty siten, että palokuntasopimuksen mukaan maksettava korvaus tulkitaan avustukseksi harrastustoimintaan, ei palokuntailu ole veronalaista liiketoimintaa. Ottaen huomioon sopimuskorvauksen laskentatavan, ei ole kovin kaukaa haettua pitää palokuntatoimintaa liiketoimintana. Varainhankinnan nyt joka tapauksessa luulisi olevan oppaassa tarkoitettua veronalaista liiketoimintaa, jos kerran mahdollisesta tuotosta joutuu maksamaan veroa. Hankittakoon siis varainhankinnalla saaduilla rahoilla välineitä varainhankintaan ja käytetään niitä satunnaisesti harrastustoimintaan, jos niistä sattuu siihen olemaan jotain hyötyä. Big Grin


Vaikka vapaaehtoinen palokuntatyö on meille harrastus, ei siitä maksettu korvaus ole verottajalle korvaus tai avustus "harrastustoiminnasta" vaan korvaus lakisääteisen toimintojen ylläpidosta.palokuntasopimus on siis sopimus lakisääteisten toimintojen ja niihin liittyvien velvoitteiden täyttämisestä.
Siksi se ei ole kenellekään veronalaista tuloa.

Tänäkin keväänä oli tarjolla yksi pari ukkoa pariksi kuukaudeksi 24/7 palovartiointi, josta olisi voinut laskuttaa

Niinhän se oli tarjolla, aikaa homman järjestämiseen oli muutama päivä,ja tehtävän kesto pari kuukautta.Ei onnistu ihan vapaaehtoispohjalta tuo oman työajan puitteissa, vaikka rahaa oli tarjolla kyllä ihan kiitettävästi...

Taidan laskea liikkeelle VPK Oyn osakeannin,ensimmäisen osakeannin on tarkoitus kattaa Marketing&Development osastomme kustannukset,kun tutkimme palokuntakentän markkinatilannetta viikon seminaarissa vielä määrittelemättömässä lomakohteessa.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

kuli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 07/31/05
Posts: 232
Quote by: Darth+VaderTänäkin keväänä oli tarjolla yksi pari ukkoa pariksi kuukaudeksi 24/7 palovartiointi, josta olisi voinut laskuttaa

Niinhän se oli tarjolla, aikaa homman järjestämiseen oli muutama päivä,ja tehtävän kesto pari kuukautta.Ei onnistu ihan vapaaehtoispohjalta tuo oman työajan puitteissa, vaikka rahaa oli tarjolla kyllä ihan kiitettävästi...Niinhän sitä varmaan ajatteli kaikki muutkin säännöllisen työn raskauttamat ja saman tien unohtivat kaikki työttömät ja sesonkiluoteisessa työssä olevat. Oma elämäntilanteeni olisi sallinut kevällä vaikka muuttamisen ko. kohteeseen, mutta kun kukaan ei kysynyt. Rohkenen olettaa, että en ole ainoa, jolla olisi ollut aikaa...


 Quote

Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Quote by: Clint+Eastwood

Quote by: *censored*n+Jeesus

Quote by: kuli


Pidän todennäköisenä, että jos Suomen ensimmäistä yhdistyspohjaista palokuntaa oltaisiin vasta perustamassa, se ei saisi hyväksytettyä toimintansa tarkoitukseksi pyrkimystä päästä sopimuspalokunnaksi.


Tästä päästäänkin seuraavaan horisontissa häämöttävään ongelmaan. Tällä hetkellä monen palokunnan ainoa tehtävä on toimia palveluntuottajana aluepelastuslaitokselle. Kuinka moni aluepelastuslaitos on kilpailuttanut palveluntuottajansa? Mitä tapahtuu kun ensimmäinen osakeyhtiö haluaa päästä apajille palokuntapisnekseen tarjoamalla veepeekoopalvelua laitokselle?Saako tuo osakeyhtiö laitokselta auton, aseman, kaluston, tuki- ja huolto-organisaation jne?Kyllä, mikäli ovat Hyvinkäältä ja Kivistön kavereita.

Quote by: Darth+Vader


Taidan laskea liikkeelle VPK Oyn osakeannin,ensimmäisen osakeannin on tarkoitus kattaa Marketing&Development osastomme kustannukset,kun tutkimme palokuntakentän markkinatilannetta viikon seminaarissa vielä määrittelemättömässä lomakohteessa.Menkää Barcelonaan. Siellä Vantaan kaupungin tilakeskuksen lautakunta ja virkamiesjohtokin kävivät vanhan kaverimme Jari Sainion (sd) johdolla.
Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

All times are UTC. The time is now 12:58 AM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content