Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 14.06.2024 kello 00:07

Rescue.fi

Pelastuslaitokset ja henkilötietojen käsittely


Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Tulipa vaan ohimennen mieleeni, että miten pelastuslaitoksissa on toteutettu henkilötietojen käsittely ja miten lainsäädännön noudattamista valvotaan? Pelastuslaitoksethan pyytelevät milloin mitäkin henkilötietolistoja mm. työterveyshuoltoa varten, testaavat kuntoa yms eli hallitsevat erittäin luottamuksellista tietoa. Minne ne kaikki word-asiakirjat päätyvät ja miten niiden käyttötarkoituksia valvotaan? Keski-Uudenmaan pelastuslaitoshan sai hankintatoiminnastaan Vantaan kaupungin sisäiseltä tarkastukselta arvosanan välttävä, joten olisi kiinnostavaa tietää millä tasolla muut toiminnot ovat?
Sisäinen valvonta Hankintatoimintaan liittyvä sisäinen valvonta pelastuslaitoksella oli välttävällä tasolla.
Lähdeviite: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan liitteet Kokouksen PELAJK 28.10.2008 16:30:00 § 6:n liitteet: Tarkastuskertomusliite1 http://192.49.193.12/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?PELAJK+28.10.2008%2016%3a30%3a00+6+0 Tässä tilanteessa voisi amatöörinä melkeinpä suositella, ettei kukaan toimita ainuttakaan henkilötietoa pelastuslaitokselle ennenkuin asiasta on varmuus, jos sellaisia tiedustellaan ennenkuin esim. kaupunginlakimiehet ja sisäinen tarkastus ovat selvittäneet toiminnan lainmukaisuuden ulkopuolisten lakiasiantuntijoiden avulla. Omavalvonta ei selvästikään toimi. Kyllä, tässä jutussa on laajempi "koira haudattuna" ja selvitämme asiaa.
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Lainaan aihetta sivuten itse itseäni aiemmasta viestiketjusta:
Yksi esimerkki SPEKin ylläpitämästä toiminnasta on HAKA-rekisteri. Sinne syötetään tietoja palokuntalaisista, ja heidän toiminnastaan,mutta lisäksi sinne syötetään myös terveystietoja ja henkilötunnuksia. Rekisterin käyttötarkoitus Palokuntien jäsenten ja henkilöstön yhteys- ja koulutustietojen rekisteröinti, suunnittelu ja seuranta. Miten on mahdollista , että noita tietoja voidaan kysyä tämän tyyppisessä järjestelmässä,kun niitä ei saa kysyä monissa muissakaan paikoissa? Miten terveystiedot liittyvät tällaisiin asioihin,eikö riitä kun palokuntalainen sanoo omalle päällikölleen voiko olla mukana vai ei , ja tuo tarvittaessa sen todisteeksi lääkärilausunnon,miksi sen tiedon on oltava tallennettuna valtakunnallisessa rekisterissä? Samanlaista järjestelmää ruokavaliosta ja terveystiedosta ylläpitää muuten keskustiedustelupalvelu CIA,joka kartoittaa ovatko USAhan viisumia hakevat uhka valtakunnan turvallisuudelle... HAKA-rekisteriseloste sanoo ympäripyöreästi; Henkilötunnuksen käsittely Henkilötunnusta käsitellään ainoastaan henkilön yksilöimiseksi eikä sitä näytetä tarpeettomille tahoille. Ja rekisteriseloste jatkaa: Rekisterin käyttäjät Rekisteriä käyttävät ja ylläpitävät palokunnat, koulutuksen järjestäjät (pelastusliitto), alueellinen pelastustoimi ja palvelun tuottaja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilörekisterilain 2 luvun 8§ periaatteita. Henkilörekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisten käyttöön ilman, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta. Kuka päättää ketkä ovat tarpeettomia tahoja, ja kenellä on oikeus tietojen käyttöön.Mistä sellaisen henkilöluettelon saa,josta selviää kuka näkee esimerkiksi SPEKissä kaikkien palokuntalaisten henkilötiedot. Ja kuinka kontrolloidaan että tietoja ei varmasti anneta eteenpäin? Kuka on antanut SPEKille oikeuden ryhtyä ylläpitämään ja keräämään näitä tietoja, ja säilyttämään niitä?Emme me ainakaan, ja jos olisi kysytty niin lupaa ei olisi tullut.
Olen koettanut hakea perusteita tuon rekisterin tietojen keruun pohjaksi, mutta sellaisia on hyvin vaikeaa keksiä. Ihan vaan vertailun vuoksi; kirjastoille haettiin lupaa ylläpitää asiakasrekistereitä,joissa sai käyttää henkilön haku/tunnistetekijänä henkilötunnusta. Lupaa ei saatu. Kehotan kaikkia rekisteriin tietojaan antaneitta pyytämään HAKA-rekisterin ylläpidolta henkilörekisterilain mukaisen selosteen lisäksi luetteloa järjestelmän ylläpitoon osallistuvien henkilöiden luetteloa. Rekisterin ylläpito nykymuodossaan ei mielestäni ole sopusoinnussa henkilörekisterilain kanssa, tietoja on siellä saatavilla liikaa ja liian väljästi. Omien tietojen tarkastaminen sieltä lienee syytä jokaisen tehdä pikaisesti. Toki SPEK varmasti mielellään oikaisee tämän, ja julkaisee tietosuojavaltuutetun lausunnon asiasta varmasti pyydettäessä,vai kuinka. Kuitenkin; jos rekisterin tarkoitus on vain koulutus- ja yhteystietojen rekisteröinti ,suunnittelu ja seuranta,eivät mitkään noista asioista vaadi esimerkiksi henkilötunnuksen luovuttamista vaan tiedot pitää olla saatavilla muuten. Henkilötunnuksen käyttäminen henkilön yksilöimiseksi ei mielestäni tässä rekisterissä ole perusteltua eikä henkilörekisterilain mukaista eikä sitä siellä saisi käyttää.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Mikäs on muuten nykyään kohtuullinen aika odottaa vastausta virkamieheltä ennen tiedustelun uusimista?
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Quote by: Clint+Eastwood

Mikäs on muuten nykyään kohtuullinen aika odottaa vastausta virkamieheltä ennen tiedustelun uusimista?

Lainaan Eduskunnan Oikeusasiamiestä. Vaikka tässä tapauksessa kyse on eri asiasta, periaatteet lienevät samat. Lakia:
Hyvään hallintoon kuuluu, että asiat käsitellään asian laatu ja muut siihen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa. Asian käsittelyn viivytyksettömyyttä koskeva vaatimus on voimassa perusoikeutena. Perustuslain 21 § takaa jokaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Vaatimus viivytyksettömästä asian käsittelystä kuuluu niihin hyvän hallinnon takeisiin, jotka edellytetään perustuslain mukaan turvattavan lailla. Hallintolain (434/2003) 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Hallintolain esitöiden mukaan asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset tulisi hankkia riittävän varhaisessa vaiheessa sekä mahdollisimman yksinkertaisia keinoja käyttäen (HE 72/2002).
Ja käytäntöä:
Lääninhallitus on omissa kanteluratkaisuissaan pitänyt kohtuullisena aikana pääsääntöisesti noin kuukautta tai 1–2 kuukautta, jos asia on ollut erittäin ongelmallinen ja vaatinut selvitystyötä. Yhdyn näihin lääninhallituksen esittämiin käsityksiin.
Lähde: Dnro 502/4/06 Btw, mielenkiintoinen title sivulla.
Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

All times are UTC. The time is now 12:07 AM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content