Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 24.06.2024 kello 02:35

Rescue.fi

Sisäisen turvallisuuden "selon"teko 2016


Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Sisäministeriö julkaisi tänään tällaisen prujun. Printille on vissiin tippunut kahvit vasempaan ylänurkkaan.

http://www.intermin.fi/download/67622_Sisaisen_turvallisuuden_selonteko_19052016_media.pdf?a452fce5d17fd388

Sivu 27

Pelastustoimen toimialalla myös järjestöillä on vahva rooli.


Töttörröö. Tämä on vanha juttu...

Pelastustoimen nykyinen organisointimalli ei ole mahdollistanut resurssien tehokasta käyttöä eikä toimin-
nan välttämätöntä kehittämistä, vaan pelastustoimi ja sen palvelut ovat sirpaloituneet. Koska taloudelliset
resurssit eivät vähene tasaisesti kaikilla alueilla, nykyinen rakenne saattaa johtaa palvelutason aiempaa suurem-
paan vaihteluun eri alueiden välillä.


Surkeaa johtajuutta, mutta sehän nyt on kaikilla ollut tiedossa. Uudistuksellako on alueiden suurentamisen ja tuolileikin kautta parempaa tarjolla? Sergei Soigu paikalle?
Palvelutaso nyt alkaa oikeasti olla tee-se-itse tasoa ympäri maan.

Eikö Neuvostoliiton epäonnistumisesta ole opittu mitään?

Pelastuslaitosten kokonaismenot ovat noin 400 miljoonaa euroa vuosittain ja tavoitteena on, että meno
-
tason nousu pyritään rajoittamaan sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen tavoin alle 1 prosenttiin vuosina
2019–2029. Menojen nousua voidaan pitää kurissa kahdella tavalla: tehostamalla nykyisten voimavarojen
käyttöä tai vähentämällä voimavaroja.
Turvallisuuden kannalta olennaista on, että pelastustoimen nykyisiä
voimavaroja kyetään käyttämään aiempaa tehokkaammin, jolloin paine henkilöstövähennyksiin pienenee ja
menokehitys on maltillista.
Sisäministeriö käynnisti joulukuussa 2015 pelastustoimen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on
1)
varmistaa pelastustoimen mahdollisuus toimia ensihoidon palvelujen tuottajana sekä
2)
toteuttaa pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointi siten, että toimialan kehittä-
minen voidaan toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein ja tehokkaasti.
Pelastustoimen rakenteiden uudistaminen edellyttää kertaluonteisia investointeja, mutta niiden esittämi-
nen vielä tässä vaiheessa ei ole mahdollista.Tulipalot sammuu paremmin kun muutaman tuhannen euron palokuntia pistetään kiinni, äijät iskee hanskat naulaan ja Pasilassa istuu satamiestä enemmän? Johan se on tuolla maakunnassa niin. että lanssi ja poliisi on vähintään tunnin pässä ja jatkossa palokuntakin. Se viimeinen letkuliiterikin tapettiin, kun siitä tuli viidentonnin säästö ja eivät olleet 1+5 savusukelluskelpoisia minuutissa.


Pelastusopiston määrärahakehys laskee noin 12,5 miljoonasta eurosta noin 10,2 miljoonaan euroon vuosina
2015–2019. Tämä merkitsee noin 20 prosentin vähennystä viraston määrärahoihin. Määrärahojen laskusta
huolimatta Pelastusopisto kykenee selviytymään nykyisistä tehtävistään toteuttamiensa sopeutustoimien
johdosta sekä investointeja lykkäämällä


Tämä olisi mielenkiintoista purkaa auki tarkemmin.


Pelastustoimen visiona vuoteen 2025 on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi
– yhteistyössä. Pelastustoimen rooli,
osana sisäistä turvallisuutta, on parantaa yhteiskunnan turvallis
uutta kaikissa oloissa yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa vähentämällä onnettomuuksia, vastaamalla pelastustoiminnasta, rajoittamalla onnettomuuksien
seurauksia kaikissa oloissa sekä tuottamalla pelastustoimen valmiutta käytettäväksi yhteiskunnassa aiempaa
laajemmin.


Kriisinkestävä? Tämän uudistuksen jälkeen mikä resurssi on se toinen aalto, kolmas aalto; jos ennusmerkit pitävät paikkansa...

Väestö- ja aluerakenteen muutoksesta johtuen pelastustoimen haasteena on turvata palvelut riittävän
tasapuolisesti.
Vapaaehtoisuuteen vahvasti perustuva sopimuspalokuntatoiminta ja sivutoimisen sopimushen-
kilöstön käyttö on Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa välttämätöntä tehokkaan pelastustoiminnan
järjestämiseksi. Pelastustoimintaa ei taloudellisistakaan syistä ole mahdollista rakentaa pelkästään päätoimisen
henkilöstön varaan. Taajaan asutuilla alueilla sopimuspalokunnat muodostavat päätoimista henkilöstöä tukevan reservin.
Sopimuspalokunnat ovat olennainen voimavara, jolla pelastustoimen palvelut voidaan turvata
tasapuolisesti maan kaikissa osissa.
Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat merkittävästi sopimuspalokun-
tien toimintaan, ja haasteena on saada riittävästi henkilöitä mukaan toimintaan


Lukekaa itse ja kommentoikaa.

Miten kävi edellisessä muutoksesas, kuinka monta virkamiestä sai kenkää ja siirtyi tuottavaan työhön yksityiselle sektorille perustamaan startuppeja ja myymään vientituotteena turvallisuusosaamista ulkomaille. Miten käy nyt ;-)

Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Täydellinen kusetus mallia sisäministeriö...

He kertoivat hiukan uuden version lasten sadusta " Keisarin uudet vaatteet".

Siis uskotellaan että meillä on edelleen resursseja , uskotellaan että palokunta tulee niin kuin ennenkin, uskotellaan julkisesti että vpktoimintaa saa pidettyä yllä talkoohengellä kuten ennenkin, Pelastusopistolta sammutetaan valot, myydään kalusto kadunpesufirmoille, ja ja kaikki uskovat että homma toimii kuten ennenkin.

Sitten sattuu riittävän iso paukku jossain, ja joku ,esimerkiksi me täällä uskalletaan avata suunsa ja sanoa" eihän niillä ole koskaan mitään resursseja ollutkaan, paljain käsin ja munasillaan on oltu jo monta vuotta..."

Parasta on että joku konsultti on laskuttanut varmasti tuosta hevosenpaskabingosta , jonka tänään julkaisivat , varmasti sen verran että sillä rahalla olisi pyöritetty useampaa palokuntaa vuosiksi eteenpäin.
Kukaan muu kuin konsultti ei nimittäin keksisi noin mahdottomia yhtälöitä, olisivat nyt edes lukeneet kerran ajatuksella läpi tekstin ennen kuin päästivät sen käsistään...

Tervetuloa savumerkkitornit takaisin kylien keskustoihin viestintävälineiksi, säästöjä voitaisiin saada esimerkiksi järkyttävän hintaisiksi nousseista laite ja järjestelmäkuluista
sen sijaan että vähennetään miehiä ja annetaan kaluston vanhentua.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Olemme juuri saanneet videomateriaalia pelastustoimen selontekoneuvotteluista, ja niihin liittyvistä haastavista käänteistä..

Tässä kuvaa suoraan tapahtumapaikalta:


https://www.youtube.com/watch?v=bg8NS6s0fkw


Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Suihkuputki

Forum User
Hallitopäällikkö
Registered: 05/12/16
Posts: 48
Selonteko on mielenkiintoisessa asemassa, kun tätä verrataan hallitusohjelmaan, johon on kirjattu sopimuspalokuntien toimintaedellytyksien parantaminen. Kuitenkin, edellytyksien parantaminen voi sisältää monenlaisia tulkintoja. Toisaalta toimintaedellytyksiä parannetaan tietyltä kantilta katsottuna silloin kun näiden tosiasiallinen suorituskyky laitetaan vertailuun jonka jälkeen päätetään mihin sopimuspalokuntien autojen on sijoituttava jotta varmistetaan tarpeeksi nopea toimintavalmiusaika.

Toiset taas näkevät palokuntatoiminnan toimintaedellytykset lähinnä seminaarien pitämisessä sekä mitalien jakamiseen erikoistuneena laitoksena jonka toimintaedellytyksiä tulisi parantaan.

Katsoakseni toimintaedellytysten parantaminen tulisi lähteä olennaisesti siitä miten vaadittavaa koulutusmäärää saadaan laskettua alaspäin ja tehostettua. Koulutuksesta tulisi tehokkaamapaa, mikäli tämä subventoitaisiin valtion toimesta kuten kertausharjoitukset sekä koulutukset toteutettaisiin pelastusopiston ympäristössä viikkokursseina. Tämä saattaisi jopa tulla halvemmaksi kuin SPEK - UPL - Pelastuslaitos - OKRY puhallus kokonaistaloudelisesti, sekä koulutuksen laatu paranisi räjähdysmäisesti jolloin tuntimäärää voidaan laskea nykyisestä, koska totuudenmukaisesti peruskurssien tuntimääristä paljon menee yleiseen häröpalloiluun ja teknisten asioiden ratkaisemiseen, eikä kouluttamiseen.
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Quote by: Suihkuputki


Katsoakseni toimintaedellytysten parantaminen tulisi lähteä olennaisesti siitä miten vaadittavaa koulutusmäärää saadaan laskettua alaspäin ja tehostettua. Koulutuksesta tulisi tehokkaamapaa, mikäli tämä subventoitaisiin valtion toimesta kuten kertausharjoitukset sekä koulutukset toteutettaisiin pelastusopiston ympäristössä viikkokursseina. Tämä saattaisi jopa tulla halvemmaksi kuin SPEK - UPL - Pelastuslaitos - OKRY puhallus kokonaistaloudelisesti, sekä koulutuksen laatu paranisi räjähdysmäisesti jolloin tuntimäärää voidaan laskea nykyisestä, koska totuudenmukaisesti peruskurssien tuntimääristä paljon menee yleiseen häröpalloiluun ja teknisten asioiden ratkaisemiseen, eikä kouluttamiseen.Mutta hyvä nimimerkki Suihkuputki, muista nyt hyvämies se, että tärkeintä on osata narutemput. Ei koulutuksesta voida tinkiä tai olettaa että joku osaisi vetää hanskat käteen ilman kuuden tunnin luentoa ja paria kenttäharjoitusta.

Toiseksi tärkeintä systeemissä on se, että palomestareille, paloesimiehille ja palomiehille on töitä mitä erilaisimmissa tehtävissä raskaan palokuntatyön lepoaikana.
Kyllähän se on niin, että palomestarin pitää päästä Pasilaan lepäämään rankan vuorokauden jälkeen järjestämään veparien koulutuksia.


Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Suihkuputki

Forum User
Hallitopäällikkö
Registered: 05/12/16
Posts: 48
Narun käyttö on perustaito jota vaaditaan erittäin raskaan pelastamisen kurssin suorittamiseen.

SPEK ja Pelastuslaitosten yhteistyöverkosto on aloittanut Naruperusteinen pelastaminen -kurssin materiaalin luomisen. Palosuojelurahaston anomuksen mukaisesti tähän myönnetään 200 000e avustus koulutusmateriaalin valmisteluun sekä narujen öljyämiseen.
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Quote by: Suihkuputki

Narun käyttö on perustaito jota vaaditaan erittäin raskaan pelastamisen kurssin suorittamiseen.

SPEK ja Pelastuslaitosten yhteistyöverkosto on aloittanut Naruperusteinen pelastaminen -kurssin materiaalin luomisen. Palosuojelurahaston anomuksen mukaisesti tähän myönnetään 200 000e avustus koulutusmateriaalin valmisteluun sekä narujen öljyämiseen.Montako kilometriä tarvitset...?

200000,00 summalla hommaan sulle ihan perkeleesti köyttä rasvattavaksi.

Ja kyllä tuon kurssin ainoa oikea suorituspaikka on Levi, mikään ei voita Lapin maisemia ja pikku köysirataa tunturin kupeessa... Ykstyiskone viikoksi, vähän poroerottelua, mönkijäsafaria , ja poronkäristystä...
Siinä se määräraha sitten menikin, yksi kurssiviikko...
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Suihkuputki

Forum User
Hallitopäällikkö
Registered: 05/12/16
Posts: 48
Yllä mainittu on helposti anottavissa eri säätiöiltä.

Koulutus sisältää eläinpelastustehtäviä (poronerottelua), äärimmäisen kanadan kuivuuden metsäpalon harjoittelua (mönkijäsafari), Muonitusharjoitus (poronkäristys).

Se mikä ei tapa vahvistaa.

Onko korttipakassa jokereita?
 Quote

All times are UTC. The time is now 02:35 AM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content