Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 16.07.2024 kello 14:48

Rescue.fi

Auton pelastuskortti / mitä se sisältää ja onko siitä hyötyä


Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Kuluneella viikolla keskusteltiin mahdollisesta ajoneuvoon sijoitettavasta pelastuskortista,joka kertoo ajoneuvon turvalaitteiden yms. varusteiden sijainnin.Kortin voi tulostaa esim.kansainvälisestä ohjelmasta, ja pelastustoimella tuota järjestelmää varten hankitaan ohjelma, josta ajoneuvotietoja sitten voidaan hakea. Ule uutiset kertoo aiheesta, lainaus siitä :
YLE Uutiset Autoliitto toivoo autoihin pelastuskortit Autoliitto alkaa edistää pelastuskortin käyttöönottoa Suomessa. Pelastuskortti on internetistä tulostettava sivu, joka kertoo kyseisen automallin tekniset tiedot ja kriittiset kohdat. Kortin tarkoitus on helpottaa pelastusmiehistön toimintaa onnettomuuspaikalla. Autotekniikan kehitys asettaa haasteita pelastuslaitoksille. Esimerkiksi erikoisvahvat rakenteet ja turvatyynyt aiheuttavat haasteita pelastusmiehistölle, jonka täytyy tuntea auton kriittiset kohdat. Vahvistetut tukirakenteet voivat katkaista hydrauliset sakset, joiden avulla pyritään vapauttamaan onnettomuudessa puristuksiin jääneet. Rakenteisiin voi myös syntyä voimakkaita jännitteitä, jotka ovat vaarallisia pelastustilanteessa. Laukeamattomat turvatyynyt muodostavat turvallisuusriskin niin uhrille kuin pelastustyöntekijöille. Monilla pelastuslaitoksilla on käytössään sähköinen järjestemä, joka kertoo ajoneuvon tiedot. Järjestelmä ei kuitenkaan ole käytössä kaikkialla. Tämän vuoksi Autoliitto toivoo, että autoilijat hankkivat pelastuskortin autoihinsa. Kortista selviää pelastusmiehistölle tärkeät tiedot. Pelastuskortti sijoitetaan kuljettajan aurinkolippaan, josta se on helposti löydettävissä. Kortteja voi sijoittaa autoon useampia.
Ihan ensin muutama tarkentava juttu YLEn uutiseen liittyen: Haasteita rakenteet tosiaan aiheuttavat,siitä voidaan olla samaa mieltä.Materiaaleina uudet Boron ja HSLA-teräs ( High Steel/Low Alloy) ja sen johdannaiset Ultra,Ultra Ultra ja Ultra Ultra Ultra HSLA ovat erittäin sitkeitä ja joustavia, ja niistä valmistettujen kerrostettujen rakenteiden tarkoituksena on pysäyttää ja vaimentaa liike-energiaa onnettomuuksissa. Uutisessa mainitaan lause " ...
Vahvistetut tukirakenteet voivat katkaista hydrauliset sakset...
Jotta tuota voi käsitellä tarkemmin ,on käytävä lähimenneisyydessä tutkimassa mitä leikkurien tekniikalle on tapahtunut. Näin saattoi olla vielä 10 -15 vuotta sitten. Terämateriaalit leikkureissa olivat silloin pääosin erittäin kovia teräksiä,joihin syntyi hiushalkeamia helposti.Niiden halkeaminen tilanteessa oli yleistä, ja lähes jokainen pelastuslaitos on vaihtanut yhden tai useamman teräparin leikkureistaan. Autojen materiaalien siirrtymäkaudella 2000-luvun alussa pelastusvälineet olivat tehoiltaan hiukan jäljessä ja ja 80 luvun lopun 20 tn leikkurista siirryttiin 90-luvun lopun 50-60 tn leikkuriin,joita pidettiin jo "erittäin tehokkaina". 2000-luvun alussa tuli eräälle valmistajalle 67-tonninen leikkuri, joka oli alansa ehdotonta huippua, ja kukaan ei edes haaveillut että tehokkaampia tarvittaisiin. Mutta,mutta... Kolme-neljä vuotta sitten mentiin yli sadan tonnin tehojen, ja nykyään ei alle 120 tn leikkuria juuri kannata ostaa, kansainvälisesti testeissä on todettu että sata tonnia on raja kun leikkurin kapasiteettia mitoitetaan "oikeaan työhön" Muutamat laitokset ovat tuolloin yrittäneet tekohengittää 10 v vanhoja pelastusvälinesarjojaan vaihtamalla 50-60 tn leikkurin tilalle yli 100 tn työkalua, mutta eteen on tullut vanhan ykksikön öljykapasiteetin ja hydraulipumpun tuoton pienuus, työkalujen tehoa kun on lisätty niiden männän kokoa kasvattamalla, ja vanhojen pumppuyksiköiden teho ja öljytilavuus ei niihin riitä. Nykyisin siis n. 120 tn leikkuri tekee tehtävänsä , ja paitsi että sen mitoitus on muuttunut, myös terien malli ja materiaali on muutettu vastaamaan uusia autojen materiaaleja. Terä on valmistettu nykyään erittäin sitkeästä ja "pehmeästä" teräksestä,samalla tavoin kuin autotkin. Teräparin valmistukseen kuluu n. 6 viikkoa,kun se karkaistaan ja päästetään tarkan aikataulun mukaisesti toistakymmentä kertaa. Terän materiaali toimii "sulakkeen " tavoin,jolloin siihen syntyy ennemmin kuoppa kuin nopea repeämä, jotta pelastaja näkee terän mahdollisesti vaurioituneen, ja ehtii reagoida siihen ajoissa. Myös terän muotoilu rekyyliä paremmin sietäväksi ja tehoja paremmin leikkaukseen ohjaavaksi on tehnyt niistä tehokkampia. Terän katkeaminen johtuu näinä päivinä lähes aina väärästä leikkaustekniikasta, huonosti valitusta leikkauskohdasta, ja käyttäjään liittyvistä muista tekijöistä.Itse laitteesta johtuvia vaurioita tapahtuu maailmalla enää erittäin harvoin. Turvalaitteita voidaan käsitellä laajemmin erikseen,koska se on jo aivan oma maailmansa , ja aiheuttaa riskejä sekä pelastajalle että pelastettavalle. Ajoneuvojen turvalaite- ja rakennetietoja voidaan siis hakea ohjelmalla, jonne annetaan tiedot ajoneuvon merkistä ja mallista. Vastaukseksi laite antaa kuvan ajoneuvosta ,jossa näkyvät turvalaitteiden sijainti, akkujen sijainti, rungon tukipisteet, ja jos johonkin kohtaan on käytetty erikoisteräksiä, se näkyy eri värillä. Käytin tuota laitetta/ohjelmaa viikon verran kursseilla Saksassa muun toiminnan ohella, paikalla oli pelastusalan kouluttajaväkeä yli 20 muusta maasta ympäri maailmaa. Kokemukset laitteesta, ja ohjelman antamista tiedoista olivat kaikilla melko yhteneväisiä: Ainoa todellinen apu siitä on ollut uusien hybridiautojen kohdalla.Niissä isojen akkupattereiden sijainti ja koko on vielä harvoin eteen tuleva asia, ja kun liikutaan jännitteellä 210-280V, ei virheisiin ole varaa.Niiden paikannus ohjelmalla on ollut selvä etu. Perinteisessä pelastustyössä laitteen tuoma hyöty on lähinnä täydentävä, oma silmä kertoo edelleen asiat paremmin kuin koneen ruutu, mitään normi kolaria kun ei ole olemassa. Ja kun auto on pyörinyt ympäri, tai saanut kunnon pusun keulaan /kylkeen, ei hanskalokerosta ja sen sisällöstä, aurinkolipasta tai muusta vastaavasta yleensä ole mitään jäljellä,niin että sitä A4 kopiota auton sisältä ei todennäköisesti juurikaan löydä, tai se ei enää ole luettavassa kunnossa. Lähinnä ajatus mukaan otettavasta pelastuskortista on oman mielenrauhan kannalta ihan hyvä ajatus, varsinaiseen pelastustyöhön sen vaikutukset ovat varsin rajalliset. Auton turvalaitteisiin voimme palata myöhemmin omassa otsikossa. Linkki kansainvälisen autoliitto FIAn sivuille aiheeseen liittyen: http://www.rescuesheet.info/
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

All times are UTC. The time is now 02:48 PM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content