Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 13.06.2024 kello 23:19

Rescue.fi

Pelastajien eläkeikää ja muuta arviointia


Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Kansanedustaja Matti Kangas on esittänyt sisäministerille seuraavan kysymyksen; "Mihin toimenpiteisiin sisäasiainministeri aikoo ryhtyä pelastuslaitosten toimintakyvyn turvaamiseksi, jottei niiden palvelutaso heikkenisi samalla kun pelastuslaitosten henkilöstön keski-ikä nousee vuosi vuodelta ja mitä konkreettisia tuloksia uskotaan saavutettavan palo- ja pelastushenkilöstön terveydessä ja turvallisuudessa sekä kansalaisten turvallisuudessa niillä hankkeilla, jotka mainitaan alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen vastauksessa kansanedustaja Matti Kankaan tekemään kirjalliseen kysymykseen KK 368/2006?" Ja sisäministeri Rajamäki vastasi tänään seuraavasti: http://www.intermin.fi/suomi/vastaus040706 Mielenkiintoiseksi tekee vastauksen tekee viimeinen kappale, lainaus ministerin vastauksesta: "Konkreettisina tuloksina hankkeiden työskentelystä odotetaan tulevan työssä viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen, fyysisen kunnon kestäminen pitempään, työkyvyssä ilmenneiden ongelmien varhainen havaitseminen ja korjaavien toimenpiteiden varhainen käynnistäminen, henkilöstön optimaalinen käyttö eri tehtäviin, uusien turvallisempien sammutus- ja pelastustekniikoiden kehittäminen ja paremmat urakehitysmahdollisuudet. Saavutettuna tuloksena voidaan pitää sitä, että osapuolet, mukaan luettuna työmarkkinaosapuolet, ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen kehittämisen tarpeista ja että ovat valmiita osallistumaan jatkotoimenpiteisiin. Lisäksi on tarpeen jatkossa arvioida eläkeiän noususta johtuvan pelastuslaitosten henkilöstön ikääntymisen vaikutukset pelastuslaitosten toimintakykyyn ja pelastustoimen henkilöstön mahdollisuuksiin selvitä tehtävistään. Tässä suhteessa henkilökohtaisesti en pidä mahdollisena, että arvioinnin ulkopuolelle jätetään myöskään eläkeiän alentaminen ratkaisuna varmistaa pelastustoimen suorituskyky ja kansalaisten turvallisuus". Lienee ensimmäinen kerta,kun joku ottaa kantaa tällä tasolla pitkiin aikoihin, että eläkeikään voisi jossain vaiheessa olla mahdollista puuttua. Koko vastaus kannattaa lukea tuolta ministeriön sivulta.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Ongelmaa ei voida ratkaista nykyisin virkamiehin ja heidän normaaleina työtehtävinään: HS: Rajamäki: Pelastushenkilöstön eläkeiän laskeminen mahdollista
Rajamäki ilmoitti, että työryhmän toimiehdotusten toteuttamiseksi perustetaan hankeorganisaatio.
Ja uutta laatikkoa kaavioon! Onko jostain saatavilla sellainen kaavio johon on ynnättynä kaikki, siis aivan kaikki vapaaehtoiset ja ammattimaiset, jeesusten ryhmät, pelastusalan toimikunnat jne?
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

209

Forum User
Ministeri
Registered: 02/20/04
Posts: 1287
Vaalit lähestyy... Kepuvasemmiston on pikkuhiljaa pakko alkaa kerätä pisteitä. Odottakaahan 10 kk.
Toimii kaljana, autona ja linnana - WARTBURG. Ajat mukavammin - elät leveämmin!
 Quote

All times are UTC. The time is now 11:19 PM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content