Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 14.06.2024 kello 00:40

Rescue.fi

Sivareille kriisikoulutusta, SPEK antaa lausuntoa


Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Sivareille suunnitellaan kriisikoulutusta ja kertausharjoituksia
Työministeriö suunnittelee uutta siviilipalvelusmiesten koulutusta, joka valmentaa heitä ensiapuun, väestönsuojeluun ja ympäristötuhojen torjuntaan. Muutosten taustalla on uusi siviilipalveluslaki, jota eduskunta käsittelee näillä näkymin alkusyksystä. Jos eduskunta hyväksyy lain, sivarit vapautetaan aseista myös mahdollisen sodan aikana. Kriisitilanteessa siviilipalvelusvelvolliset avustaisivat väestönsuojelu- ja pelastusviranomaisia ohjaukseen. Sijoituksesta ei enää päättäisi puolustusvoimat vaan siviilipalveluskeskus. Lapinjärvellä sijaitsevan siviilipalveluskeskuksen johtaja Tiina Koivuniemi toivoo, että uusi laki astuu voimaan ensi vuoden alusta. Samaan aikaan on tarkoitus järjestää ensimmäinen päivitetty koulutusjakso. Sen uusia elementtejä on jo testattu: osa sivareista on harjoitellut esimerkiksi öljyntorjuntaa. Nykyinen koulutus koostuu etupäässä yhteiskunnallisista luennoista sekä atk- ja ensiapuopetuksesta. Lisäksi sivarit saavat tarvittavat tiedot työpalvelun suorittamisesta. Uudessa koulutuksessa on vähemmän luentoja ja tietotekniikkaa. Ensiapua taas on enemmän. Koulutusta suunnittelevassa työryhmässä on edustaja neljästä ministeriöstä, pääesikunnasta, Lapinjärven koulutuskeskuksesta, WWF:stä, Aseistakieltäytyjäliitosta sekä Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK:istä. Aseistajakieltäytyjäliiton edustaja Simo Hellsten epäilee uutta koulutusta. "Uudistus tuntuu keinotekoiselta kompromissilta", hän sanoo. "En usko, että kuukauden koulutuksella voitaisiin oikeasti valmentaa miehiä hypoteettista poikkeustilaa varten." Ja vaikka voitaisiin, sivarikoulutuksen pitää hänen mielestään valmistaa ensisijaisesti työpalveluun. Hellsten kehuu Lapinjärvellä neljästi kokeiltua vokt-koulutusta. Sen tarkoituksena on valmentaa siviilipalvelusmiehiä peruskouluihin ennaltaehkäisemään väkivaltaa, koulukiusaamista ja rasismia. Vokt-hankkeen tulevaisuus on epävarma koulutusuudistuksessa. SPEK:in palokuntajohtaja Petri Jaatisen mielestä koulutusuudistus on pääosin hyvä. On tärkeää, että siviilipalvelusmiehet tietävät, miten viranomaiset toimivat poikkeustilanteessa, hän sanoo. "Jos siviilipalvelusmies on vaikka lääkäri, hänen on hyvä tietää, miten hänet kriisitilanteessa sijoitetaan." Sen sijaan Jaatinen ei innostu siitä, että kaikki sivarit koulutettaisiin jonkinlaisiksi palo-, pelastus- ja öljyntorjuntajoukoiksi. Uudistetun koulutuksen käyneet siviilipalvelusmiehet voitaisiin kutsua myös kertauksiin. Kertauskoulutuksen pituudesta päätetään tänä vuonna. Työministeriön lakiehdotus määrittelee kertauskoulutuksen pituudeksi "enintään 33 päivää". Mahdollista on, että kertaus on lyhyempi, ja ettei se koske kaikkia sivareita. Kertausvelvoite lyhentää varsinaista siviilipalvelusta 33 päivällä. Jäljelle jäisi noin 12 kuukautta.

Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

All times are UTC. The time is now 12:40 AM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content